Περιγραφή

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, η Γη μίκρυνε και οι αποστάσεις εκμηδενίστηκαν· δεν τη γυρίζουμε τώρα πια σε 80 ημέρες. 'Ηταν λοιπόν λογικό και το βιβλίο αυτό να λάβει υπόψη του τις νέες συνθήκες που επικρατούν στα οικονομικά δρώμενα.

Σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις προστέθηκε πλέον και η Λογισιική των συναλλαγών με το εξωτερικό. Έτσι το βιβλίο αυτό πέραν του εκπαιδευτικού του χαρακτήρα, προσπαθεί να καλύψει και τις ανάγκες κάθε σύγχρονου επαγγελματία Λογιστή-Φοροτεχνικού.

Η λογιστική των συναλλαγών με το εξωτερικό θα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον όσο τα χρόνια περνούν.

Περιέχει:
- Αρχές γενικής λογιστικής
- Ανάλυση Ε.Γ.Λ.Σ. και Κ.Φ.Α.Σ.
- Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων
- Ενοποιημένοι ισολογισμοί
- Η λογιστική των υποκαταστημάτων
- Λογιστικές μέθοδοι και συστήματα
- Στοιχεία αναλυτικής λογιστικής
- Αριθμοδείκτες
- Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων και στοιχείων
- Λογαριασμοί τάξεως
- Λογιστική συναλλαγών με το εξωτερικό.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά