Περιγραφή

Η δεύτερη έκδοση του παρόντος βιβλίου περιλαμβάνει σύγχρονα θέματα της επιστήμης της ζιζανιολογίας, όπως: 1) η οικολογία των ζιζανίων - εισβολέων και οι τρόποι αντιμετώπισης τους, 2) οι επιδράσεις των κλιματικών αλλαγών στην ανταγωνιστική ικανότητα των ζιζανίων και των καλλιεργούμενων φυτών, 3) τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μη χημικών μεθόδων αντιμετώπισης των ζιζανίων, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε συστήματα βιολογικής γεωργίας ή ολοκληρωμένης διαχείρισης των ζιζανίων, 4) οι τρόποι βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των χημικών μέσων και 5) οι επιδράσεις των ζιζανιοκτόνων στο περιβάλλον και σε οργανισμούς μη στόχους.

Το βιβλίο πραγματεύεται τα πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα στην επιστήμη της ζιζανιολογίας, παρουσιάζει σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης των ζιζανίων και αναλύει τους νέους μηχανισμούς δράσης των ζιζανιοκτόνων. Για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων αυτών η έκδοση περιλαμβάνει τη σημαντικότερη ορολογία της ζιζανιολογίας (240 ορισμούς), 143 σχήματα/εικόνες και 62 πίνακες.

Ειδικότερα περιλαμβάνει:
- Την οικολογία των ζιζανίων και τις αλληλεπιδράσεις τους με τα καλλιεργούμενα φυτά
- Τις σύγχρονες μεθόδους και τα μέσα αντιμετώπισης των ζιζανίων σε συστήματα βιολογικής γεωργίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης γεωργικής παραγωγής
- Τις σχέσεις ζιζανιοκτόνων και φυτών
- Την τύχη και συμπεριφορά των ζιζανιοκτόνων στο έδαφος
- Τις επιδράσεις των ζιζανιοκτόνων στο περιβάλλον και τους οργανισμούς μη στόχους
- Τις μεθόδους προσδιορισμού υπολειμμάτων ζιζανιοκτόνων και τους τρόπους απομάκρυνσής τους
- Τα είδη των ψεκαστικών μέσων και τη σωστή ρύθμισή τους
- Τους τύπους σκευασμάτων και τα πλεονεκτήματα καθενός από αυτά
- Τους τρόπους αντιμετώπισης ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα βιότυπων ζιζανίων
- Τη δημιουργία και τις προϋποθέσεις χρήσης των μεταλλαγμένων και των γενετικά τροποποιημένων φυτών.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά