Περιγραφή

Το Α΄ βιβλίο του έργου "Περί λόγου αποτομής" σώζεται στα Αραβικά. Το έργο ασχολείται με την επίλυση ενός και μόνου προβλήματος, που είναι το εξής: "Από ένα δοσμένο σημείο να φέρουμε μια ευθεία γραμμή που να αποκόπτει, από δύο ευθείες δοσμένες ως προς τη θέση και μέχρι κάποια δοσμένα σημεία που βρίσκονται πάνω τους, τμήματα που να έχουν μεταξύ τους λόγο ίδιο με έναν δοσμένο λόγο". Το πρόβλημα επιδέχεται μεγάλο αριθμό λύσεων. Στο Α΄ βιβλίο επιλύονται οι 24 πρώτες περιπτώσεις του προβλήματος.

Σχόλια