Περιγραφή

Σε καλή κατάσταση
Φθαρμένο εξώφυλλο
Έκδοση 1967

Σχόλια