Περιγραφή

Εκδ.1978
Μετ.Κρίμπας Γιώργος Π.
Καλή Κατάσταση (Κιτρινισμένα Φύλλα)

Σχόλια