Περιγραφή

"Ποιοι είναι οι Άραβες και ποιος ο ρόλος τους
στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους;"
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ στην οποία ο Bernard Lewis προσπαθεί να δώσει απάντηση με αυτή την εξαιρετικά διαφωτιστική μελέτη του για την ταυτότητα, τα κατορθώματα και τις σχέσεις των Αράβων με τον υπόλοιπο κόσμο.
Αναζητεί τα ίχνη τους από την προϊσλαμική περίοδο, φτάνοντας μέχρι τη σημερινή εποχή, δίνοντας περισσότερη έμφαση στις κατακτήσεις της πρώιμης Ισλαμικής Αυτοκρατορίας, την εξάπλωση του αραβικού πολιτισμού και εμπορίου και την παρακμή της αραβικής δύναμης μπροστά στη ραγδαία αναπτυσσόμενη Δύση.
Τονίζει ακόμη ότι οι επιπτώσεις των έντονων πολιτιστικών και κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα ο αραβικός κόσμος μπορεί να γίνουν αισθητές πολύ πέρα απ' τη Μέση Ανατολή.
H αρχική μελέτη, για την έκτη αυτή έκδοσή της, βελτιώθηκε και εμπλουτίστηκε με όλα τα νέα δεδομένα και αποτελεί μια σημαντική προσπάθεια για τη γνωριμία μας με τον αραβικό λαό και την ιστορία του.

Σχόλια