Περιγραφή

Τεύχος Β'
Μέτρια κατάσταση.
Είναι σημειωμένο.
Κιτρινισμένα και σχισμένα φύλλα

Σχόλια