Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό περιέχει τα Κεφάλαια της Φυσικής Β΄ Λυκείου Γενικής παιδείας, Ηλεκτρομαγνητισμός και Ταλαντώσεις, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του νέου εκπαιδευτικού μας συστήματος.
Για κάθε παράγραφο που αναπτύσσεται στο βιβλίο υπάρχουν:
-Απαντημένες ερωτήσεις στις οποίες, παρουσιάζονται τα κύρια σημεία της θεωρίας.
-Απαντημένα θέματα με τα οποία καλύπτεται όλο το φάσμα των θεμάτων, τα οποία μπορεί να συναντήσει ο μαθητής.
-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, "Σωστό-Λάθος", αντιστοίχισης και συμπλήρωσης κενού.
-Ερωτήσεις κατανόησης, για την καλύτερη αντιμετώπιση του 2ου θέματος των Πανελλαδικών εξετάσεων.
-Ασκήσεις, προβλήματα.
-Γραπτή εξέταση της οποίας τα θέματα είναι διαρθρωμένα όπως στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Ο απαιτούμενος χρόνος για την απάντηση κάθε γραπτής εξέτασης είναι 3 ώρες.
Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν οι απαντήσεις, υποδείξεις ή λύσεις όλων των προς απάντηση θεμάτων.

Σχόλια