Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει με απλό και κατανοητό τρόπο το μάθημα της "Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον", δίνοντας τις βάσεις για μία σωστή εισαγωγή στον προγραμματισμό Η/Υ. Είναι ένα ολοκληρωμένο βοήθημα που απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικών λυκείων και της Δ΄ τάξης εσπερινών λυκείων της τεχνολογικής κατεύθυνσης.

Περιλαμβάνει 620 ερωτήσεις τύπου σωστού / λάθους, 401 θέματα που απαιτούν τη συμπλήρωση κενών, 344 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 36 πίνακες αντιστοίχησης.

Ωστόσο, η καινοτομία του έγκειται στο γεγονός ότι εφαρμόζει μια μεθοδολογία η οποία έχει δύο κομβικά σημεία: Εμπεριέχει 25 ανακεφαλαιωτικά διαγωνίσματα, προσομοιωμένα τόσο ως προς τη δομή όσο και ως προς τη μοριοδότησή τους καθώς και τις αντίστοιχες λύσεις τους. Επιπλέον παραθέτει τα θέματα και τις λύσεις των πανελλαδικών εξετάσεων των δύο τελευταίων ετών (2006 & 2007), βοηθώντας τους υποψηφίους να αποκτήσουν πραγματική και πλήρη εικόνα των συνθηκών που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν.

Σχόλια