Περιγραφή

Αν και οι ιστορικές ρίζες της Θερμοδυναμικής είναι οι θερμικές μηχανές, ωστόσο, η Θερμοδυναμική έχει σημαντική συμβολή σχεδόν σε κάθε γνωστικό αντικείμενο των Θετικών Επιστημών και της Μηχανικής, όπως ιδίως στη Φυσική, στη Μηχανολογία, στην Επιστήμη των Υλικών, στη Χημεία και στη Χημική Μηχανική, στη Βιολογία, στη Γεωλογία, στην Πετρελαιολογία, στην Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος, στη Μετεωρολογία κ.α. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές κάθε ειδικότητας που παρακολουθούν ένα πρώτο εξαμηνιαίο μάθημα Θερμοδυναμικής. Στόχος του βιβλίου είναι η κατανόηση σε βάθος, η αφομοίωση και η εμπέδωση των βασικών αρχών της κλασσικής Θερμοδυναμικής, σε διασύνδεση με συναφή γνωστικά πεδία, όπως απαιτείται για την ανάπτυξη δεξιότητας στην επίλυση σχετικών προβλημάτων. Ο στόχος του βιβλίου εξυπηρετείται και από ένα μεγάλο αριθμό αριθμητικών παραδειγμάτων καθώς και από τις προτεινόμενες προς επίλυση ασκήσεις, που παρατίθενται, με απαντήσεις, στο τέλος κάθε Κεφαλαίου.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά