Περιγραφή

Κατά κύριο λόγο το βιβλίο αυτό αναφέρεται σε συστήματα που έχουν μία είσοδο και μία έξοδο εκτός από την παράσταση συστημάτων με εξισώσεις κατάστασης όπου περιγράφονται και συστήματα που έχουν πολλές εισόδους και πολλές εξόδους.

Ένας από τους στόχους αυτού του βιβλίου, πέρα από την εισαγωγή στην ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, είναι η εισαγωγή του αναγνώστη στη συστημική προσέγγιση.
Καταβλήθηκε προσπάθεια να παρουσιαστούν οι έννοιες όσο γίνεται με ποιό κατανοητό τρόπο. Δίνεται κυρίως έμφαση στις έννοιες και στις μεθόδους και λιγότερο σε τρόπους υπολογισμού. Επίσης δίνονται πολλά παραδείγματα έτσι ώστε να διευκολύνεται η κατανόηση της ύλης αλλά και να συνδέεται περισσότερο με πρακτικές εφαρμογές.

Σχόλια