Περιγραφή

Μια ποιητική συλλογή, που αποτελεί μία σπουδή επάνω στη σύγχρονη ποίηση και τους αναστοχασμούς της. Έχει τη μορφή μίας διάλεξης, που περιλαμβάνει δύο επιστημονικές θέσεις-δοκίμια (αντί προλόγου και αντί επιλόγου) και χωρίζεται σε τέσσερα κύρια μέρη, τα οποία διαδραματίζονται σε αντίστοιχους υποθετικούς χώρους-αίθουσες: τον πύργο της δύναμης (κατόρθωμα), τον πύργο της Βαβυλώνας, τον πύργο του Έρωτα και τον πύργο της κεκτημένης ταχύτητας. Οι χώροι αυτοί (που στο πλήρες άνοιγμα τους γίνονται εννέα) συνδέονται με θύρες και επικοινωνούν μεταξύ τους, αυτοκαταργώντας νοηματολογικά και σημειολογικά την ίδια τους την παράλληλη, τη σειριακή, την κυψελωτή ή τη σύστοιχη διάταξη. Τα ποιήματα που παρατίθενται είναι άλλοτε σε ελεύθερο στίχο και άλλοτε σε έμμετρη μορφή, αντικατοπτρίζοντας κατά περίπτωση την εσωτερική ζέση και τις εκάστοτε αναζητήσεις του ποιητή-συγγραφέα.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά