Περιγραφή

Στο συλλογικό αυτό τόμο περιέχονται ακαδημαϊκές μελέτες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών σε σεμινάρια της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Α.Π.Θ.. Στα κείμενα αυτά αναλύεται το θέμα του πολιτισμού των κοινοτήτων στην περιοχή της Μεσογείου και των Βαλκανίων. Αναλύονται θέματα της πολυπολιτισμικότητας, της πολυγλωσσίας, των εθνοτικών ταυτοτήτων που χαρακτηρίζουν την αστική περιοχή. Πρακτικές που έχουν γίνει ανεπίσημοι κανόνες, οι οποίοι με τη σειρά τους δημιουργούν μια νοοτροπία που έχει πλέον γίνει ένας τρόπος λειτουργίας, μια καθιερωμένη παράδοση. Η πλειοψηφία των κειμένων είναι στην γαλλική γλώσσα.
Εξετάζονται επίσης παράγοντες που αφορούν γεωπολιτικά χαρακτηριστικά καθώς και κοινωνικά ζητήματα που σχετίζονται με την ταυτότητα, την εκπαίδευση, την εβραϊκή κοινότητα, το προφίλ των πόλεων και τη λογοτεχνία.

Σχόλια