Περιγραφή

«Ανοίγει το παράθυρόν μου κόσμον άγνωστον.»
Κ.Π. Καβάφης


Περιεχόμενα

- Μεγάλα κ' υψηλά τριγύρω μου έχτισαν τείχη
- Εάν η γη καλύπτεται με σκότος, μη φοβείσαι. Μη ό,τι είναι έρεβος νόμιζε διαρκές
- Μια εξαίρετη θα κάμω πανοπλία
- Μια πόλις άλλη θα βρεθεί καλλίτερη από αυτή
- Το χρέος σου είναι να ενδίδης,να ενδίδης πάντοτε εις τας Επιθυμίας που είναι τα τελειότερα πλάσματα των τελειοτέρων θεών
- Έναν καϋμό βαθύ μονάχα είχε
- Kαι καθημερινώς, την κεφαλήν της αίρει υψηλοτέραν
- Σ' άλλη ζωή θα τάξερε η καρδιά μας
- Κ' αισθηματοποιήθηκες ολόκληρο, για μένα
- Τα μέλλοντα γνωρίζουν οι θεοί
- Ούτος Εκείνος
- Ο Έρως με την εξαίσια του ισχύν
- Στίχους της ηδονής της εκλεκτής, που πηαίνει προς άγονην αγάπη κι αποδοκιμασμένη
- Ιδανικές φωνές κι αγαπημένες
- Όποιος το πνεύμα του ποθεί να δυναμώση
- Πιστεύω το μετέπειτα
- Καθώς κ' εμείς τα λόγια τα παληά είπαμε μ' άλλον τρόπο

Σχόλια


Δείτε κι αυτά