Περιγραφή

Το πρώτο μέρος του βιβλίου ασχολείται με μετρήσεις ηλεκτρικών ποσοτήτων (τάση, ένταση, ισχύ κ.λπ.). Στόχος του είναι η παρουσίαση και η ανάπτυξη των διαφόρων ηλεκτρικών οργάνων μέτρησης, από τη σκοπιά της χρήσης τους περισσότερο παρά από τη σκοπιά της κατασκευής τους, καθώς και των διατάξεων και μεθόδων μέτρησης.

Τελικός στόχος είναι η ανάπτυξη μιας βαθύτερης κατανόησης των αρχών της μέτρησης ηλεκτρικών ποσοτήτων και των προβλημάτων που σχετίζονται με την επιλογή και την εφαρμογή κάποιας μεθόδου για τη μέτρηση μιας συγκεκριμένης ποσότητας.

Στο δεύτερο μέρος δίνονται οι βασικοί ορισμοί και περιγράφεται η στατική και δυναμική συμπεριφορά μιας διάταξης και παρουσιάζονται αισθητήρια θέσης, αισθητήρια δύναμης, ροπής, μέτρησης ταχύτητας, επιτάχυνσης, ταλαντώσεων, μέτρησης πίεσης, ροής, στάθμης υγρών και θερμοκρασίας αντίστοιχα. Επίσης παρουσιάζονται διάφοροι άλλοι μετατροπείς όπως ανιχνευτές ακτίνων Χ, μετρητές pH, ανιχνευτές αντικειμένων, μετατροπείς Hall, φωτομετατροπείς κ.λπ. Τέλος παρουσιάζονται συνοπτικά οι ενισχυτές που χρησιμοποιούνται σε συστήματα μέτρησης.

Πρέπει να προσθέσουμε ότι αν και το βιβλίο απευθύνεται κυρίως στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς μπορεί να εξυπηρετήσει και άλλους κλάδους μηχανικών.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά