Περιγραφή

- Δραβίδες
- Σανσκριτικά
- Διόνυσος. Ο πρώτος εκπολιτιστής των Ινδιών
- Εφεύρεση του κρασιού
- Ο Διόνυσος βρίσκει παλαιότερους Έλληνες
- Ο περίεργος Διόνυσος Β΄
- Υξώς - Μίνωες - Σίβοι
- Ηρακλής - Ηράκλεια Όδός
- Ο Αλέξανδρος βρίσκει Έλληνες στην Ινδία
- Σκύλαξ, ο αρχαίος εξερευνητής της Ινδίας
- Χιώτες στις Ινδίες
- Οι περικεφαλαίες του Θιβέτ

Σχόλια