Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε ό,τι χρειάζεται ένας μαθητής της Ε' τάξης Δημοτικού.

Συγκεκριμένα περιέχει:
- Τις απαντήσεις των ασκήσεων και των προβλημάτων του σχολικού βιβλίου και του τετραδίου εργασιών.
- Επιπλέον ασκήσεις και προβλήματα για περισσότερη εξάσκηση.
- Προβλήματα αυξημένης δυσκολίας για "δυνατούς" μαθητές.

Το βιβλίο αυτό θα είναι πολύτιμος σύμβουλος για το δάσκαλο και τους γονείς.

Σχόλια