Περιγραφή

Το παρόν σύγγραμμα περιέχει την ύλη της άλγεβρας που διδάσκεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα των Τμημάτων Μαθηματικών των πανεπιστημίων, καθώς και θέματα που περιλαμβάνονται συνήθως σε μεταπτυχιακά μαθήματα. Περιέχει πολλά παραδείγματα, καθώς και άλυτες ασκήσεις ποικίλης δυσκολίας. Οι προαπαιτούμενες γνώσεις για την κατανόηση του περιεχομένου του περιορίζονται σ' αυτές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα θέματα τα οποία διαπραγματεύεται είναι τα εξής:
- Σύνολα
- Ακέραιοι αριθμοί
- Ομάδες
- Δακτύλιοι
- Πολυώνυμα
- Πίνακες
- Γραμμικοί χώροι
- Γραμμικές απεικονίσεις
- Χώροι με εσωτερικό γινόμενο
- Αντιμεταθετικοί δακτύλιοι
- Πρότυπα
- Επεκτάσεις σωμάτων
- Θεωρία του Galois

Σχόλια


Δείτε κι αυτά