Περιγραφή

Κύριος στόχος αυτού του βιβλίου είναι να δώσει με μαθηματική αυστηρότητα λύσεις σε στατιστικά προβλήματα χωρίς όμως ο αναγνώστης να επιβαρυνθεί με εξειδικευμένες αποδείξεις.

Απευθύνεται σε όσους χρησιμοποιούν τη Στατιστική, αναλύοντας σχεδόν όλες τις βασικές μεθόδους της και τους εξοικειώνει με τη χρήση της γλώσσας R στην ανάλυση δεδομένων.

Για την καλύτερη κατανόηση των συμπεριλαμβανομένων μεθόδων, παρατίθενται περισσότερα από 250 λυμένα παραδείγματα, τουλάχιστον 100 προτεινόμενα προβλήματα και πληθώρα εφαρμογών στην R.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά