Περιγραφή

Τα μαθηματικά είναι μια γλώσσα με την οποία προσπαθούμε να εκφράσουμε διάφορα προβλήματα και να τα κατανοήσουμε. Οι διαφορικές εξισώσεις είναι απαραίτητες για την κατανόηση πολλών φυσικών, μαθηματικών και άλλων προβλημάτων.

Παρουσιάζουμε εδώ ορισμένες μαθηματικές τεχνικές επίλυσης βασικών μορφών διαφορικών εξισώσεων, χωρίς να επιβαρύνουμε την ανάπτυξη των μεθόδων με πολλές θεωρητικές αποδείξεις.

Το βιβλίο χωρίζεται σε επτά κεφάλαια.
1. Διαφορικές Εξισώσεις Πρώτης Τάξης
2. Διαφορικές Εξισώσεις Ανώτερης Τάξης
3. Συστήματα Διαφορικών Εξισώσεων
4. Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους
5. Μετασχηματισμοί Laplace
6. Λυμένα Προβλήματα
7. Εφαρμογές των Διαφορικών Εξισώσεων

Σχόλια