Περιγραφή

Άρθρον 2. Αυτά τα φυσικά δίκαια είναι: Πρώτον, το να ναι όλοι ίσοι και όχι ο ένας κατώτερος από τον άλλον. Δεύτερον, να είμεθα ελεύθεροι και όχι ο ένας σκλάβος του αλλουνού. Τρίτον, να είμεθα σίγουροι εις την ζωή μας, και κανένας να μην ημπορή να μας την πάρη αδίκως και κατά φαντασίαν. Τέταρτον. τα κτήματα, όπυ έχομεν, κανένας να μη ημπρή να μας εγγίζη, αλλά να είνε ιδικά μας και των κληρονόμων μας.
Ρήγας Βελεστινλής: "Τα δίκαια του ανθρώπου".

Σχόλια


Δείτε κι αυτά