Περιγραφή

Σε άριστη κατάσταση
Έκδοση του 1978

Σχόλια