Περιγραφή

Οι φίλες της Ροζέτας θέλουν να τη βοηθήσουν να φτιάξει τον ροδόκηπό της. Η Ροζέτα όμως δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα.

Σχόλια