Περιγραφή

Περιέχει:

- Αναλυτική θεωρία
- Μεθοδολογία επίλυσης ασκήσεων
- Λυμένες ασκήσεις με κατηγοριοποίηση
- Τυπολόγια
- Προτεινόμενες ασκήσεις για λύση
- Κριτήρια Αξιολόγησης ανά ενότητα
- Επαναληπτικά θέματα ανά κεφάλαιο
- Συνδυαστικά θέματα
- Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων σύμφωνα με τη νέα ύλη

Σχόλια