Περιγραφή

Το βιβλίο Οδηγός Επανάληψης για τη Χημεία Γ΄ Λυκείου: Προσανατολισμός Θετικών Σπουδών οργανώνεται σε δύο μέρη.

Στο Μέρος Ι προτείνουμε την Επανάληψη κάθε κεφαλαίου σε βήματα, τα οποία περιλαμβάνουν:

1ο Βήμα: Επανάληψη στη θεωρία

Στο βήμα αυτό, ξεκινά η επανάληψη με σκοπό την προετοιμασία για το Α και το Β θέμα των Εξετάσεων. Για τον σκοπό αυτόν δίνονται:

- Έννοιες και λέξεις-κλειδιά.
- Οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν με την επανάληψη του κεφαλαίου.
- Σημαντικά σημεία του κεφαλαίου.
- Πρόταση μελέτης από το σχολικό βιβλίο.

2ο Βήμα: Τεστ αυτοαξιολόγησης

Πρόκειται για έναν διαγνωστικό έλεγχο που θα βοηθήσει στον εντοπισμό των σημείων του κεφαλαίου που οι μαθητές δεν θυμούνται, δεν έχουν κατανοήσει ή και αγνοούν.

Για τον ευκολότερο εντοπισμό των σημείων αυτών, στις απαντήσεις του τεστ (οι οποίες δεν περιλαμβάνουν εξηγήσεις) δίνεται ο στόχος που εξυπηρετεί κάθε ερώτημα καθώς και η ενότητα του κεφαλαίου στην οποία αντιστοιχεί.

3ο Βήμα: Εξάσκηση σε θέματα σύμφωνα με τις Εξετάσεις

Στο βήμα αυτό δίνονται για εξάσκηση μια σειρά από:

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σύμφωνα με το Α θέμα των Εξετάσεων.

- Ασκήσεις σύμφωνα με το Β θέμα των Εξετάσεων.

- Ασκήσεις από το σχολικό βιβλίο που πρέπει να έχετε λύσει.

- Ασκήσεις σύμφωνα με το Γ ή / και Δ θέμα των Εξετάσεων.
Πρόκειται για ασκήσεις ενός ή δύο ερωτημάτων (σύντομης διάρκειας), που καλύπτουν τις βασικές κατηγορίες των ασκήσεων που τίθενται στα Γ και Δ θέματα των Εξετάσεων.

Στο Μέρος ΙΙ περιλαμβάνονται Επαναληπτικά Κριτήρια Αξιολόγησης αυξημένης δυσκολίας, στα οποία παρουσιάζονται συνδυαστικά θέματα από την ύλη του μαθήματος της Χημείας.

Σχόλια