Περιγραφή

Περιέχει:

- 92 Αναλυτικές Μεθοδολογίες με λυμένα παραδείγματα
- 100 Θέματα Επανάληψης δομημένα ανά κεφάλαιο
- 100 Συνδυαστικά Θέματα Β και Γ διαβαθμισμένης δυσκολίας

Σχόλια


Δείτε κι αυτά