Περιγραφή

Το βιβλίο "Εισαγωγή στα μαθηματικά Γ΄ λυκείου (Προσανατολισμός Θετικών Σπουδών
και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)"
Περιέχει τις θεματικές ενότητες:
Α. Πραγματικοί Αριθμοί
Β. Καρτεσιανό Επίπεδο
Γ. Τριγωνομετρικοί Αριθμοί και τριγωνομετρικές Εξισώσεις
Δ. Πολυώνυμα
Ε. Εκθετική και Λογαριθμική συνάρτηση
ΣΤ. Βασικές Ανισότητες
Ζ. Εξισώσεις
Η. Ανισώσεις

Επιπλέον, περιλαμβάνει:
- Προτεινόμενες ασκήσεις για λύση
- Κριτήρια αξιολόγησης
- Υποδείξεις - Απαντήσεις των προτεινόμενων ασκήσεων / Κριτηρίων αξιολόγησης

Σχόλια