Περιγραφή

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών

Περιέχει:
Θεωρία
Μεθοδολογία
Λυμένες ασκήσεις
Θέματα για απάντηση
Ασκήσεις προς λύση
Πρόταση μελέτης

Συνοδεύεται από βιβλίο λύσεων

Σχόλια