Περιγραφή

Καλή κατάσταση
Κιτρινισμένα φύλλα
Έκδοση του 1948

Σχόλια