Περιγραφή

Σε καλή κατάσταση
Κιτρινισμένα φύλλα
Έκδοση του 1971
Η πρώτη σελίδα είναι σκισμένη

Σχόλια