Περιγραφή

Εννέα ιστορίες, εννέα μουσειακά αντικείμενα και οι άνθρωποι πίσω από αυτά, αποτελούν το βασικό πυρήνα του βιβλίου. Εννέα ιστορίες που μας προσκαλούν να γίνουμε συμμέτοχοι μιας πραγματικότητας όπου το παρελθόν κυλά στο παρόν και το πλουτίζει με μνήμες, συνειρμούς και αναπάντεχες συνδέσεις. Ως αφορμή, λοιπόν, για μια σιωπηλή συνομιλία ανάμεσα στο αντικείμενο και τον αναγνώστη, οι ιστορίες αυτού του βιβλίου είναι ανοικτές σε προσωπικές ερμηνείες και σημασίες στο ατομικό "εδώ".

Σχόλια