Περιγραφή

Αυτό το ευσύνοπτο σύγγραμμα αναφέρεται, κατά κύριο λόγο, στην δέκατη τρίτη κατά σειρά Συνάντηση (Ιούλιος 2012) ανθρώπων του Πνεύματος στην Ανδρίτσαινα Ολυμπίας του νομού Ηλείας, η οποία (Συνάντηση) πραγματοποιείται άπαξ του έτους και έχει καθιερωθεί από τον τοπικό Τύπο να ονομάζεται «Σύναξη Λογίων».

Σε αυτή τη Σύναξη παρουσιάζονται διάφορες μελέτες που εστιάζονται σε ιστορικά, λαογραφικά, πολιτισμικά, δημογραφικά, λογοτεχνικά, επίκαιρα κ.λπ. θέματα, τα οποία αναφέρονται τόσο στην Ανδρίτσαινα όσο και στις πέριξ αυτής περιοχές, όπως της αρχαίας Ολυμπίας, της Γορτυνίας, της Τριφυλίας, του Λύκαιου όρους κ.ά..

Σχόλια