Περιγραφή

Αυτό το βιβλίο αναφέρεται στην ιστορική προσέγγιση από έναν νομικό επιστήμονα της Εθνικής Αντίστασης και του Κράτους Δικαίου που αυτή δημιούργησε. Γράφτηκε το 1978, περίπου, πριν αναγνωριστεί από την πολιτεία η Εθνική Αντίσταση.

Το κείμενο του συγγραφέα παραμένει το ίδιο. Προστέθηκαν το βιογραφικό του, 2 πρόλογοι από συναγωνιστές του και ένα κείμενο στο τέλος του βιβλίου από το γιο του.

Σχόλια