Περιγραφή

Φίλτατοι,

Πιστοί στη παράδοσή μας, από τη θέσπιση των διατάξεων με τον ν.2065/1992 και μετά, προχωρήσαμε και εφέτος στην έκδοση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994). Αυτή τη φορά η έκδοση γίνεται σε ένα τόμο, λόγω των επειγουσών και σημαντικών αλλαγών που επέφερε ο τελευταίος φορολογικός νόμος (ν.411ΟΙ2013). Όπως και στις προηγούμενες κωδικοποιήσεις, και αυτή τη χρονιά παραθέτουμε σε κάθε άρθρο τις "Συναφείς Διατάξεις", χωρίς τις οποίες η κωδικοποίηση θα ήταν ατελής. Στο τέλος κάθε άρθρου παραθέτουμε τις σημαντικότερες αποφάσεις, ούτως ώστε ο μελετητής και ο κάθε επαγγελματίας να μην αναγκάζεται να προσφεύγει σε άλλα βοηθήματα ή στο διαδίκτυο και να χάνει άσκοπα το χρόνο του. Περαιτέρω, γίνεται αναφορά και στις Διμερείς Συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής Φορολογίας που έχει συνάψει η χώρα μας με άλλες χώρες, επειδή κατισχύουν της εσωτερικής νομοθεσίας σε σημαντικά θέματα όπως η καταβολή δικαιωμάτων , μερισμάτων και τόκων στην αλλοδαπή , καθώς και στην έννοια της "μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα". Επιπλέον, μετά την κωδικοποίηση της φορολογίας εισοδήματος, παραθέτουμε τους ισχύοντες νόμους, με τους οποίους παρέχονται φορολογικά κίνητρα για το μετασχηματισμό των επιχειρήσεων σε μεγάλες μονάδες [ν.δ.1297/1972, ν.2166/1993, ν.2515/1975 (τράπεζες), ν.281ΟΙ1997 (Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις), ν.2578/1997 (διασυνοριακές συγχωνεύσεις επιχειρήσεων της ΕΕ"), καθώς και τις διατάξεις του ν.3986/2011, που αφορούν στην επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και της έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες. Τέλος, η έκδοση συνοδεύεται και με CD, που παραδίδεται δωρεάν στους αγοραστές του βιβλίου. Στο ηλεκτρονικό αρχείο στο CD υπάρχουν σελιδοδείκτες για όλες τις ενότητες της έκδοσης που διευκολύνουν την πλοήγηση του αναγνώστη.

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Σχόλια


Δείτε κι αυτά