Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μία εισαγωγή στις ναυλώσεις, από οικονομική, πρακτική και - σε μικρότερη έκταση - νομική σκοπικά. Η αρχική ιδέα της δημιουργίας του βασίστηκε στην αξιοποίηση της ήδη υπάρχουσας ξένης βιβλιογραφίας και τον εμπλουτισμό της με πρωτογενή έρευνα και προσωπική κρίση, ώστε να προκύψει ένα εμπεριστατωμένο και περιεκτικό εγχειρίδιο γραμμένο στην ελληνική γλώσσα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αναλυτική παρουσίαση των βιβλιογραφικών αναφορών και των ιστοσελίδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κατευθυντήριες γραμμές για περαιτέρω αναζήτηση. [...]

Σχόλια


Δείτε κι αυτά