Περιγραφή

Σε καλή κατάσταση
Έκδοση του 1962

Σχόλια