Περιγραφή

Σε μέτρια κατάσταση
Κιτρινισμένα φύλλα
Έκδοση του 1971

Σχόλια