Περιγραφή

Περιέχει:

- Θεωρία με τη μορφή ερωτήσεων
- Υποδειγματικά λυμένα προβλήματα
- 302 ερωτήσεις νέου τύπου
- 294 ασκήσεις-προβλήματα
- 25 κριτήρια αξιολόγησης

Σχόλια