Περιγραφή

Η ιθαγένεια ένα στοιχείο ταυτότητας συνδεδεμένο με τον τόπο. Αλλά και η ιθαγένεια της ψυχής, απόκτημα των ταξιδιών εντός και εκτός των συνόρων της. Είτε ως αποτέλεσμα τυχαιότητας η ιθαγένεια - "Εξ αίματος" - είτε, κυρίως, των επιλογών μας - "Εξ αγχιστείας" - γίνεται αντικείμενο της αναζήτησης στις δύο ομώνυμες ενότητες του βιβλίου της Ελευθερίας Σταυράκη, καταλήγοντας στην ανασύνθεση του εαυτού. Γιατί, εντέλει, γινόμαστε - συνειδητά η μη - σελίδες του ταξιδιού που επιλέγουμε να ζήσουμε.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά