Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό από την πρώτη του έκδοση πριν από 33 χρόνια, είχε πάντα ως φιλοδοξία να δίνει τις τρέχουσες βασικές γνώσεις ανοσολογίας στους φοιτητές μας και στους συναδέλφους κτηνιάτρους.
Η παρούσα πέμπτη έκδοση στηρίζεται στις προηγούμενες. Καταβλήθηκε προσπάθεια να περιληφθούν όχι μόνον οι πιο πρόσφατες, αλλά και εφαρμοσμένες γνώσεις της ανοσολογίας των ζώων. Στα διάφορα κεφάλαια περιέχονται οι βασικές αρχές της ανοσολογίας των οργανισμών από τα πρώτα στάδια της ζωής τους, περιγράφεται συνοπτικά το ανοσοποιητικό σύστημα και αναπτύσσεται ο ρόλος των ποικίλων ανοσοαντιδράσεων του οργανισμού. Ο αναγνώστης θα βρεί αρκετά στοιχεία για την ανοσία που αναπτύσσεται στους οργανισμούς κατά των λοιμογόνων και παρασιτικών παραγόντων, αλλά και για τους τρόπους ανοσο- προφύλαξης κατά αυτών, θα ενημερωθεί για την ανοσία στις μεταμοσχεύσεις ή στον καρκίνο, για ανοσολογικές καταστάσεις μεγαλύτερης ή μικρότερης σημασίας, ωφέλιμες ή βλαπτικές για τον οργανισμό, όπως είναι οι αλλεργίες και οι άλλες υπερευαισθησίες, τα αυτοάνοσα νοσήματα, η ανοσοανοχή, οι ανοσοανεπάρκειες ή η ανοσοκαταστολή. Όπου θεωρήθηκε χρήσιμο, περιγράφηκαν στοιχεία ανοσολογίας του ανθρώπου, έστω και για εγκυκλοπαιδική ενημέρωση.

Σχόλια