Περιγραφή

Με τα "κομμάτια και αποσπάσματα" που έχει αντλήσει ο συγγραφέας από τον έντυπο λόγο επτά σημαντικών δημιουργών της Θεσσαλονίκης (Γ. Βαφόπουλος, Γ. Ιωάννου, Μ. Αναγνωστάκης, Π. Θασίτης, Π. Ζάννας,Λ. Ζσησιάδης και Α. Ναρ) επιχειρεί να φωτίσει πιο "άμεσα και πιο πειστικά" όψεις και στιγμές από την καθημερινή ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης. Ο φιλέρευνος αναγνώστης έχει έτσι την ευκαιρία να εξοικειωθεί όχι μόνο με την αυτογνωσία του αλλά και με βασικά στοιχεία από την ζωή και το έργο αγαπημένων συγγραφέων που διαμόρφωσαν με το ύφος τους και την ιστορική τους μνήμη, την φυσιογνωμία της τοπικής ιστορίας στον περασμένο αιώνα.

Σχόλια