Περιγραφή

Η πάλλουσα συλλειτουργία
της σεπτης μυητικης συγκίνησης
τον ρυθμικών ανασασμών
τοθ λόγου του ελληνικού,
ζείδωρον ποίημα αναγεννά
προϊόν διαχρονικής ανάστασης
στήν σιωπή της λήθης του θανάτου,
κι απ’ αρχής θεμελιώνει
τήν "σύνοδον" λόγου καί ψυχής
πρός τό μέγα Όλον,
συμπαντικόν ομογενές...

Σχόλια


Δείτε κι αυτά