Περιγραφή

Το βιβλίο είναι έκδοση της ομώνυμης εργασίας του συγγραφέα, η οποία δημοσιεύθηκε ως
"χειρόγραφο" με την κατάθεσή της σε διάφορες βιβλιοθήκες από το 2006 μέχρι το 2015. Στην έκδοση αυτή διατηρήθηκε αμετάβλητο το κυρίως σώμα της "χειρόγραφης" εργασίας.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά