Περιγραφή

- Παραλληλίες και αντιπαραλληλίες
- Οι όψεις κατά το γεωγραφικό μήκος
- Οι όψεις κατά το γεωγραφικό πλάτος
- Η λέξη-κλειδί για παραλληλίες και αντιπαραλληλίες
- Το "πεδίο δράσης" των αστρολογικών όψεων
- Το "πεδίο δράσης" των παραλληλιών και των αντιπαραλληλιών
- Παραλληλίες - αντιπαραλληλίες και εξατομίκευση
- Έμπνευση, συναίσθημα, παραλληλίες και αντιπαραλληλίες
- Όρια ανοχής στις αποκλίσεις
- Συνδυασμός παραλληλιών και όψεων
- Τι δηλώνει η έντονη παρουσία παραλληλιών και αντιπαραλληλιών στο ωροσκόπιο
- Τι δηλώνει η απουσία παραλληλιών και αντιπαραλληλιών στο ωροσκόπιο
- Οι παραλληλίες των πλανητών
- Η κλίση του άξονα της Γης κατά 23ο 27΄ περίπου
- Η εκλειπτική ως τροχιά γύρω απ' αυτήν την κλίση
- Η 0ο απόκλιση στο σημείο των Ισημεριών
- Η 23ο 27΄ απόκλιση του Ηλίου από τον Ισημερινό στο σημείο των Ηλιοστασίων
- Ουράνιος Ισημερινός και σφηνοειδή τμήμα 47ο περίπου (23ο 27'S + 23ο 27' Ν)
- Ο τροπικός του Καρκίνου και ο τροπικός του Αιγόκερω
- Πλανήτες "εκτός ορίων"
- Η μετατροπή της βόρειας ή νότιας απόκλισης σε ισοδύ­ναμα της συντεταγμένης του μήκος
- Οι χάρτες απόκλισης Denlinger
- Η επανάσταση του "The other Dimension"

Σχόλια


Δείτε κι αυτά