Περιγραφή

Κι έρχεται κάποτε η στιγμή
που είναι το μέλλον πιο παλιό
από το παρελθόν σου
να θυμάσαι αυτά που θα γίνουν
και να επινοείς αυτά που ήδη έγιναν
είναι ένας τρόπος να περάσεις
από την πλάνη κάθε γνώσης
στη γνώση αυτής της πλάνης σου
πως είναι ο χρόνος γραμμικός
πως είναι ο χρόνος δρόμος.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά