Περιγραφή

Εκδ. 1964
σελ. 307

Ακοπο
Πολύ Καλή Κατάσταση

Σχόλια