Περιγραφή

Το βιβλίο τούτου αξίζει να μεταφραστεί σε κάθε ξένη γλώσσα και να κυκλοφορήσει σε όλα τα σχολεία του κόσμου. Αυτό θα ανάψει τη φωτιά της αμφισβήτησης, της ρήξης και της επανάστασης των συνειδήσεων όλων των νεολαιών του κόσμου...
Με τη γνώση της άγνοιας θα γίνει το γκρέμισμα της σημερινής φαύλης και χωρίς ήθος κοινωνίας και θα ανοίξει ο δρόμος για μια καινούργια συμπαντική και πανανθρώπινη κοινωνία, μια κοινωνία της γνώσης, του ήθους, της αλήθειας, της αρετής, της ειρηνικής συμβίωσης όλων των ανθρώπων, των λαών και των πολιτισμών.
Ο άνθρωπος, φύσει, γνώσει και εντελεχεία, μπορεί να εξελίσεται από το ενθάδε "Είναι" στο εκείσε "ΣυνΕίναι" και εκείθεν στο επέκεινα "ΥπερΕίναι", ήτοι στο "Απόλυτο Είναι".

Σχόλια


Δείτε κι αυτά