Περιγραφή

Πωλείται και ως set τριών τόμων: 89,48 ευρώ.

... το κράτος το οποίο διαθέτει και θάλασσα, βρήκε για την ονομασία των χιλιάδων οικισμών εύκολο "θύμα" τους Αγίους και στην συνέχεια τα Δένδρα και τα Φυτά ... Είναι γνωστό ότι ένεκα της ανυπαρξίας Παιδείας το μεγαλύτερο ποσοστό των ρωμιών δεν γνωρίζει κολύμβηση σε αντίθεση με τα κράτη που έχουν πολιτισμό και κάποια μάλιστα δεν έχουν και θάλασσα. Το πόσο βέβαια σχετίζεται το κράτος με τους Αγίους και την Φύση είναι επίσης ένα όμοιο θέμα... Το σίγουρο είναι ότι διαχρονικοί "πατριώτες και χριστιανοί" διαθέτουν πισίνες όχι όμως και τα σχολεία... Δυστυχώς και η ρίγανη, δεν επαρκεί για να καθαριστεί βάσει του 50ού Ψαλμού η επισώρευση αηδίας και αμαρτίας...

Ο συγγραφέας


Περιεχόμενα:
Κεφ. α'. Οικισμοί και Άμπελος
Κεφ. β'. Οικισμοί και Αμυγδαλιά
Κεφ. γ'. Οικισμοί και Αχλαδιά
Κεφ. δ'. Οικισμοί και Βελανιδιά
Κεφ. ε'. Οικισμοί και Δαμασκηνιά
Κεφ. στ'. Οικισμοί και Δάφνη
Κεφ. ζ'. Οικισμοί και Δένδρο
Κεφ. η'. Οικισμοί και Έλατος
Κεφ. θ'. Οικισμοί και Ελιά
Κεφ. ι'. Οικισμοί και Ιτέα
Κεφ. ια'. Οικισμοί και Καρυδιά

Σχόλια


Δείτε κι αυτά