Περιγραφή

Πού να εκβάλλουνε, άραγε,
τα ωριμότερα του σώματος ερωτήματα;

Σχόλια


Δείτε κι αυτά