Περιγραφή

Η φύση είναι μεν βλογημένη, αλλά η Άμπελος είναι ίσως το πλέον σημαντικό φυτό, διότι δίνει τα περισσότερα στοιχεία κατανόησης της φαύλης και αχρείας πολιτικής των εξουσιών του προτεκτοράτου, οι οποίες είναι φυσικό να επιβιώνουν όχι ως εκ "θαύματος" ως συνήθως αυτοαναφέρουν αλλά εκ δομής... ληστεύοντας τον τίμιο πολίτη, στην Αβλόγητη Χώρα όπου επιβιώνει η Υποτέλεια και η Κλεπτοκρατία. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι δικτατορίες κοινοβουλευτικές και μη, καλύπτονται από "εθνικό" και "χριστιανικό" πνεύμα.

Σχόλια